Stilling ledig som daglig leder

Stilling ledig som daglig leder

Ansvarsoppgaver:

Daglig leder har personal- budsjett- og resultatansvar. I samarbeid med styret har daglig leder ansvar for den strategiske utviklingen av selskapet. Stillingen innebærer kontakt og samarbeid med forvaltning, forskning og såvarebransje.

Kvalifikasjoner

  • Ledererfaring og høyere relevant fagutdanning.
  • God forståelse for økonomisk styring og kontroll.
  • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

  • Gode lederegenskaper med evne til å samhandle godt både internt og eksternt.
  • Evne til å engasjere og motivere medarbeidere.
  • God evne til strategisk tenking
  • Bør ha god kjennskap til norsk landbruk
  • Ønskelig med kunnskap om såvare

For mer opplysninger om stillingen, ta
kontakt med styreleder Kåre Oskar Larsen, tlf. 906 97 883 eller daglig
leder Birgitte Henriksen, tlf. 472 90 567

Søknad med CV sendes til savarekont@kimen.no, innen 18. november
2019