Kimen Online

Byggkorn

Byggkorn

Kimen Online gir såvarefirmaer, møller og leierenserier tilgang til analyseresultater via internett. Tjenesten er ikke tilpasset bruk utover dette.

Tjenesten krever brukernavn og passord, som aktuelle firma kan få ved å henvende seg til savarekont@kimen.no