Nyheter

Funn av mykotoksiner i korn 2009

Mykotoksiner i årets korn (Oppdatert pr. 08.12.2009) Med mye Fusarium-smitte i årets korn kan vi forvente høyt mykotosininnhold. Kimen Såvarelaboratoriet...

Årsstatistikk 2008/2009

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30....

Såkornkvaliteten 2009

Analyseresultatene av årets avling viser at såkornet fra Trøndelag jevnt over holder god kvalitet. I Sør-Norge er mye av såkornet...

Årsstatistikk 2007/2008

Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli...

Årsstatistikk 2006/2007

Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli...

Mykotoksinanalyser

Kimen Såvarelaboratoriet AS kan nå tilby både Fusarium graminearum-, mykotoksin-, og middanalyser. De to siste analysene vil først og fremst...

Årsstatistikk 2005/2006

Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli...

Spiretregt såkorn

Kornsortene våre er i utgangspunktet mer eller mindre spiretrege. Ved foredling av nye sorter, er det viktig å få med...

Såkornkvaliteten 2005

Analyser av årets såkorn viser store variasjoner i både spireevne og soppsmitte. På grunn av mye regn i tiden før...

Bruk av eget såkorn

Ikke så sjelden får vi i Kimen Såvarelaboratoriet AS henvendelse fra bønder som ønsker å bruke eget såkorn. De lurer...

Årsstatistikk 2004/2005

imen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli...

Såkornkvaliteten 2004

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert så mange prøver av årets såkorn, at det gir oss en klar indikasjon på...