Om Kimen

Spiring av korn i fuktige papirruller

Spiring av korn i fuktige papirruller

Kimen Såvarelaboratoriet AS ble etablert 1. juli 2004. Tidligere ble oppgavene våre ivaretatt av Frøkontrollen som var en del av Landbrukstilsynet, senere Mattilsynet.

Vi er norsk kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.

Hovedoppgavene våre:
– Utføre laboratorieanalyser av såvarer
– Utføre laboratorieanalyser av helt korn til fôr («floghavreanalyser»)
– Diagnose av floghavreplanter
– Gi veiledning og opplæring i såvarespørsmål
– Være kompetansesenter for Mattilsynet i såvarespørsmål
– Delta i utvikling av analysemetodikk

Vi har som mål å gi kundene raske og sikre analyser og tjenester, med fokus på kvalitet og service.

Organisasjon
Vi er et aksjeselskap eid av Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %), Felleskjøpet Agri (34 %) og Strand Unikorn AS (15 %).

Vi har 20 ansatte (ca. 16 årsverk).

Virksomheten har tre fagområder: Renhet, spiring og sunnhet. Eivind Meen er fagsjef, og Birgitte Henriksen daglig leder.

Styret i Kimen består av:
Kåre Oskar Larsen, styreleder, Staten ved Landbruks- og matdepartementet
Kirsti Anker-Nilssen, Staten ved Landbruks- og matdepartementet
Arnfinn Sjøseth, Felleskjøpet Agri
Jon Atle Repstad, Felleskjøpet Agri
Jostein Fjeld, Strand Unikorn AS
Barbro Isaksen, ansattes representant

Personvernerklæring