Prisliste

Spirer av korn på filtrerpapir

Spirer av korn på filtrerpapir

Prisliste 2019  Alle priser er oppgitt i NOK og eks. mva.

Det tas forbehold om mulige trykkfeil og endringer i analyseutvalg. Analyseoppdrag som fører til merarbeid, blir belastet med et pristillegg basert på anvendt tid.

Etter kundens ønske kan vi gjennomføre analyser som hasteanalyser. Hvor raskt vi kan utføre en analyse avhenger av analysemetoden.

Våre pristillegg for hasteprøver er som følger:

  • Il-/hasteanalyser med fortrinn (igangsetting/ferdig analysert innen 2 timer): + 100 %
  • Il-/hasteanalyser (igangsetting/ferdig analysert innen 24 timer): + 50 %