Analysebeviset for korn

Forklaring til analysebeviset for korn

Åpningstider

September – 30. April:
Kl. 08:00 – 15:45, Mandag – fredag

1. Mai – 31. August:
Kl. 08:00 – 15:00, Mandag – fredag