Spirer av korn på filtrerpapir

Analysetilbud

Vi tilbyr et bredt spekter av analyser som gir informasjon til landbruket og såvarebransjen om kvalitet på såvarer. Analysene utføres under nøye kontrollerte forhold av erfarne laboratoriemedarbeidere etter standardiserte metoder og internasjonalt regelverk.

Les mer…

Hovedoppgavene våre

– Utføre laboratorieanalyser av såvarer

– Utføre laboratorieanalyser av helt korn til fôr («floghavreanalyser»)
– Diagnose av floghavreplanter
– Gi veiledning og opplæring i såvarespørsmål
– Være kompetansesenter for Mattilsynet i såvarespørsmål
– Delta i utvikling av analysemetodikk

Åpningstider

1. September – 30. April: Kl. 08:00 – 15:45, Mandag – fredag
1. Mai – 31. August: Kl. 08:00 – 15:00, Mandag – fredag
Onsdag før påske: 08:00 – 13:00, Julaften: stengt, Nyttårsaften: stengt, Romjulen: kl 08:00 – 13:45