Analysetilbud

Klimarom for spiring av småfrø (bl.a. grasfrø)
Klimarom for spiring av småfrø (bl.a. grasfrø)

Vi tilbyr et bredt spekter av analyser som gir informasjon til landbruket og såvarebransjen om kvalitet på såvarer.

Analysene utføres under nøye kontrollerte forhold av erfarne laboratoriemedarbeidere etter standardiserte metoder og internasjonalt regelverk. Laboratoriet er medlem av ISTA (International Seed Testing Association) og er akkreditert til å utstede internasjonale analysebevis.

En stor del av analysene som utføres for såvarebransjen er pålagt gjennom regelverk som inneholder kvalitetskrav til såvaren (garantianalyser).

Dyrkere som ønsker å bruke såvare fra egen avling, kan også sende inn prøver for å få informasjon om avlinga er egnet som såvare (veiledningsanalyser).

Renhetsanalyser

Renhetsanalysen går ut på å bestemme innhold av rent frø, ugrasfrø, fremmed kulturfrø og avfall i en frøprøve. Identifikasjon av frø gjøres ut fra morfologiske kjennetegn. Etter ønske analyseres bl.a. for innhold av spesifikke kulturvekst- og ugrasfrø. Alle partier av fôrhavre og frø til fuglefòr undersøkes for innhold av floghavre. Identifisering av floghavre blir også utført på tilsendte planteprøver.

Spireanalyser

I spireanalysen bestemmes det maksimale spiringspotensialet (andelen av normale spirer og friske uspirte frø) til et såvareparti. I tillegg kan en få opplysninger om frøets spirehastighet (forteller oss hvor raskt og jevnt det spirer), og om kornet er spiretregt. Spiretreghet opptrer ofte etter en kald og fuktig sommer. Hvis kornet fortsatt er spiretregt om våren, vil det gi dårlig og ujevn oppspiring, dersom det er varmt i jorda.

Spireanalysene tar fra 10 – 28 dager, alt etter hvilken art som blir undersøkt. Dersom det er liten tid til rådighet, f.eks. for høstkorn, kan innholdet av spiredyktige frø bestemmes ved en såkalt tetrazoliumanalyse (hurtiganalyse). Da foreligger svaret etter et par dager.

Sunnhetsanalyser

Sunnhetstilstanden er viktig for kvaliteten av såvarer og er en forutsetning for en vellykket planteproduksjon. Mange viktige plantesjukdommer overføres med frø og kan forårsake skader som kan redusere både mengde og kvalitet av avlinga. En del av sjukdommene har frøsmitte som eneste spredningsmåte og smittekilde. Sunnhetsanalyser av såkorn gir informasjon om soppbekjempelse av såkornet er nødvendig. Frø av gras, grønnsaker, rot- og oljevekster analyseres etter ønske for smitte av ulike bladflekk- og råtesjukdommer.

Mykotoksinanalyser i korn

Vi kan tilby analyser av mykotoksinene DON og T2. Prisen er basert på at det blir sendt inn minimum 5 prøver samtidig (jfr. prislista)

Behov for mer informasjon?
Kontakt fagsjef Eivind Meen: Tlf. 951 65 642 eller e-post eivme@kimen.no