Renhets- og antallsanalyse

Formål

I renhetsanalysen bestemmes det prosentvise innholdet av renfrø, fremmed kulturfrø, ugrasfrø og avfall, mens en i antallsanalysen bestemmer antall kulturfrø og ugrasfrø pr vektenhet (kg). Renhetsanalysen utføres på minimum 2500 frø, antallsanalysen på det tidobbelte.

Renhetsanalysen

Arbeidsprøven sorteres i fire fraksjoner: Renfrø, fremmed kulturfrø, ugrasfrø og avfall. Fraksjonene veies, vektprosentene bestemmes, og innblandingene spesifiseres i art og antall. Etter at renhetsanalysen er ferdig, sendes renfrøfraksjonen videre til spireanalyse, hvis kunden har bedt om det.

Renfrø: Den eller de arter som utgjør hoveddelen av prøven, slik det er oppgitt av innsender eller funnet ved analysen. I tillegg til fullt utviklede frø, regnes også umodne, skrumpne, spirte og dårlig utviklede frø som renfrø, så lenge de kan bestemmes til arten. Deler av frø som utgjør mer enn halvparten av det opprinnelige frøet, går også til renfrø. Sammenhengende frø regnes med som renfrø.

Fremmed kulturfrø: Innblanding av andre kulturfrø enn den art prøven er oppgitt å bestå av.

Ugrasfrø: Frø av arter som ikke regnes til rent frø eller andre kulturfrø.

Avfall: Alt som ikke kan regnes med i renfrø; fremmed kulturfrø eller ugras, tomt frø, avskallede erter- og kløverfrø, plantedeler, skadd frø (dvs. halv størrelse eller mindre), meldrøye/sklerotier, jord og stein.

Antallsanalysen

Jordbruks-og hagebruksfrø

For jordbruks- og hagebruksfrø gjennomføres det enten en forenklet antallsanalyse (for klasse sertifisert frø), eller en fullstendig antallsanalyse (klasse prebasis- og basisfrø). Dette har sammenheng med at det stilles strengere krav med tanke på innblanding av kultur- og ugrasfrø i klassene prebasis og basis enn i klasse sertifisert, og at en derfor må gjøre en mer omfattende undersøkelse av disse partiene.

En forenklet antallsanalyse vil si at en kun spesifiserer og oppgir funn av ondarta ugras (floghavre, sniketråd og Rumex spp. (storfrøa syre)) i prøven.
En fullstendig antallsanalyse vil si at en spesifiserer og oppgir alle kultur- og ugrasfrø som en finner i prøven.

Korn

Antallsanalysen i såkorn som skal sertifiseres, utføres i all hovedsak ved hjelp av en Seedscanner (maskin) som grovsorterer prøven i to fraksjoner. Den ene fraksjonen består av frø som er typiske for arten («renfrø»), mens den andre fraksjonen består av atypiske renfrø og innblandinger. Fraksjonen med innblandinger blir deretter gjennomgått manuelt og antall fremmed kulturfrø og ugrasfrø blir spesifisert.

Analysearbeidet

Det meste av arbeidet med renhets- og antallsanalyser utføres med enkle hjelpemidler, med unntak av Seedscanneren til kornanalysene. Det er og blir et møysommelig og krevende arbeid som stiller store krav til nøyaktighet og fagkunnskap hos den enkelte frøanalytiker. Selve analysearbeidet utføres manuelt under mikroskop og lupelampe.

Prøvestørrelser for renhets- og antallsanalyse av korn, grasarter og belgvekster:

ArtPrøvestørreser i gram
RenhetsanalyseAntallsanalyse
Bygg1201000
Havre1201000
Hvete1201000
Engkvein0,55
Engrapp15
Tunrapp110
Timotei110
Engreverumpe330
Hundegras330
Rødsvingel330
Sauesvingel330
Strandrør330
Engsvingel550
Strandsvingel550
Bladfaks990
Alsikekløver220
Hvitkløver220
Rødkløver550

Floghavrediagnostisering

Ved mistanke om funn av floghavre i en åker, kan en sende inn planter til bedømmelse hos Kimen. Ut fra morfologiske kjennetegn kan en få avgjort om planten er floghavre eller ikke. Analysearbeidet utføres manuelt under mikroskop og lupelampe, og blir utført uten kostnad for innsenderen. Se skjema og følgeskriv; «Retningslinjer for innsending av floghavreprøve».