Renhets- og antallsanalyse

Analyser av fôr til villfugl

Frøblandinger, solsikkefrø, meiseboller, og andre talgprodukter blir analysert manuelt for uønska arter. Det vi ser etter i denne analysen er floghavre, hønsehirse, hamp, ambrosia og mjøldrøye. Kunden kan også bestille en fullstendig antallsanalyse der det blir sett etter alle frø som ikke er oppgitt i varedeklarasjonen.kimen.no/skjemaer-og-folgebrev/

Floghavrediagnostisering

Ved mistanke om funn av floghavre (Avena fatua) i en åker kan en sende inn planter til bedømmelse, og få avgjort om planten er floghavre eller ikke. Analysearbeidet utføres manuelt under stereolupe og lupelampe. I noen tilfeller er hverken havre (Avena sativa) eller floghavre, men en mutasjon av havre kalt fatuoid. Fatuoid havre og floghavre er oftest svært like, men Fatuoid havre er likevel ikke farlig som ugress. Kostnaden til denne analysen blir dekket av Mattilsynet. Se kimen.no/skjemaer-og-folgebrev/

Renhets- og antallsanalyse i prøver til sertifisering

Forskrift om såvare (www.lovdata.no) regulerer hva som er kravene til renhetsgrad og forekomst av andre kulturfrø og ugras i såvare som skal sertifiseres. Prøver av svarepartier som skal sertifiseres skal gjennom to typer analyser, renhetsanalyse og antallsanalyse.

Det meste av arbeidet med renhets- og antallsanalyser utføres manuelt og under stereolupe og lupelampe. Det er et møysommelig og krevende arbeid som stiller store krav til nøyaktighet og fagkunnskap hos den enkelte frøanalytiker.

Renhetsanalyse for prøver til sertifisering

I renhetsanalysen bestemmes det prosentvise innholdet av renfrø, fremmed kulturfrø, ugras og avfall pr kg.

  • Renfrø er den eller de artene som innsender har oppgitt at prøven inneholder
  • Fremmed kulturfrø er innblanding av andre kulturfrø enn den arten prøven skal inneholde
  • Ugrasfrø er frø av arter som ikke regnes som andre kulturfrø eller som rent frø
  • Avfall er tomme frø, plantedeler, jord, stein. Altså alt som ikke kan regnes som frø

Antallsanalyse for prøver til sertifisering

I korn er det påkrevd med en fullstendig antallsanalyse. Da telles alle frø av andre kornarter og ugras. Antallsanalysen i korn som skal sertifiseres utføres i stor grad ved hjelp av en Seedscanner som sorterer prøven i to fraksjoner. Den ene består av renfrø, mens den andre består av innblandinger. Det som har blitt skilt ut som innblandinger blir gjennomgått manuelt og spesifisert i analyseresultatet.

For engvekster o.l. er to ulike analysemåter. Forenklet antallsanalyse gjennomføres i partier som skal sertifiseres til klasse C, mens fullstendig antallsanalyse er påkrevd i partier for prebasis og basis. I forenkla antallsanalyse blir det kun sett etter ugras som er regulert i Forskrift om Såvare. Hvilke arter detter er, avhenger av kulturarten.