Spireanalyse

I spireanalysen bestemmes det maksimale spiringspotensialet, kalt spireevnen, i en prøve. Spireevnen er den prosentandelen av frøprøven som utvikler alle organer som er nødvendig for at frøet skal bli en normal plante hvis det får vokse videre under gunstige forhold.

Spiringsbetingelser

Analysereglene (norske og internasjonale) styrer valg av spiremedium, temperatur, belysning og andre forhold som er nødvendig for å få en så rask og fullstendig spiring som mulig.

Spiremediets struktur er avgjørende for viktige faktorer i spireprosessen, som tilstrekkelig tilgang på vann og oksygen. Til de fleste frøsort bruker vi en spesiell type papir som spiremedium, men i noen tilfeller bruker vi sand (bl.a. til erter og bønner).

Optimal spiretemperatur varierer fra frøsort til frøsort. Den kan være konstant hele døgnet, eller veksle mellom dag og natt-temperatur.

Såingen

Til spireanalysen sår vi korn og frø av fraksjonen rent frø fra renhetsanalysen.
Vi sår fra 200 til 600 korn. Antallet bestemmes ut fra om det er en prøve av eget korn, om det er en sertifiseringsprøve fra en kornforretning og om kunden ønsker prøvebeising.
Frø sår vi 200 til 400 stk. Disse prøvebeiser vi ikke.
Frøene fordeles jevnt ut over spiremediet med størst mulig innbyrdes avstand for å unngå sjukdomssmitte fra frø til frø.

Spiretreghet

Spiretreghet forekommer ofte i nyhøstet korn og frø, og har den effekten at en del frø ikke spirer ved ordinær spiretemperatur. I laboratoriet opphever vi spiretregheten ved å legge fuktig frø til kjøling, kalt for-kjøling. Etterpå spirer vi frøet ved den foreskrevne spire-temperaturen. Korn står først i 10 °C og deretter i 20 °C. Spiretiden på korn er 10 til 12 dager.

Bedømmelse og opptelling av spirer

Når det er på tide til å bedømme spirene ser vi etter om røtter og spirer utvikler seg normalt, og om det er sykdom på dem. Vi deler dem inn i forskjellige kategorier.

De spirene og røttene som ikke vil gi en spiredyktig spire, kaller vi abnorme spirer. Det kan skyldes både skade og sykdom.

Frø som ikke har tatt opp vann og derfor ikke har gjennomgått en forandring, kalles harde frø.

Friske, uspirte frø er frø som har tatt opp vann, men som ikke har spirt. Årsaken er som oftest spiretreghet.

Døde frø er frø som mangler kime (embryo), har ødelagt kime eller som er råtne.

Både harde og friske, uspirte frø kan en få til å spire ved spesiell behandling. Abnorme spirer og døde frø utgjør den verdiløse delen av prøven.

Beregning av spireevne

Etter bedømmelse og opptelling beregner man det prosentvise innhold av de ulike kategoriene. Gjennomsnittet er det endelige spireresultatet og angis på analysebeviset.

Analyse av eget korn

Vi analyserer mellom 900 til 1000 prøver årlig fra gårdbrukere som ønsker å bruke eget korn.