Årsstatistikk for 2004/2005

imen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

Sammenlignet med tidligere år har vi valgt å forenkle noen av tabellene. En vil dermed ikke kunne sammenligne alt av tallmaterialet med tidligere rapporter om frøkontrollvirksomheten I Norge.

Vi håper at dere finner årsstatistikken interessant, og at dere tarkontakt hvis dere trenger ytterligere opplysninger om egne analyser eller har forslag til forbedringer av vår rapportering.

Les rapporten