Author Archives: kimen

Ny analyse av lagringsevne i timotei

I prosjektet SAFE-SEED vurderte Bioforsk Øst Landvik ulike spirekrafttester for å skille frøpartier av timotei og rødkløver med god og dårlig lagringsevne. Til timotei ble det anbefalt å bruke den forenkla spireindekstesten. Kimen har prøvd ut metoden og kan ta imot prøver til analyse. Les rapport

Såkornkvaliteten 2010. Oppdatert informasjon

Siden den første rapporten ble utarbeidet for en måned siden, er det analysert ganske mange prøver av årets såkorn. Vi har derfor nå et bedre grunnlag til å vurdere såkornkvaliteten. Hovedinntrykket er fremdeles at kvaliteten i Sør-Norge er noe bedre enn i fjor, men for havre ikke så bra som...

Kimens Årsstatistikk for 2009/2010

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både interessant og nyttig. På forespørsel bidrar vi gjerne med mer detaljerte opplysninger, og mottar gjerne synspunkter på statistikkens form og innhold. Les rapporten

Såkornkvaliteten i Sør-Norge 2010. Foreløpig orientering

Såkornkvaliteten i Sør-Norge 2010 En foreløpig orientering. Til nå er det analysert relativt få prøver av årets såkorn, og de aller fleste prøvene er fra SørNorge. Det har imidlertid vist seg at en slik tidlig oversikt gir en god pekepinn på hvordan såkornkvaliteten er. Hovedinntrykket i år er at kvaliteten...

Funn av mykotoksiner i korn 2009

Mykotoksiner i årets korn (Oppdatert pr. 08.12.2009) Med mye Fusarium-smitte i årets korn kan vi forvente høyt mykotosininnhold. Kimen Såvarelaboratoriet AS har analysert en del prøver av fôr- og såkorn for innhold av mykotoksinene DON og T-2. I bygg er den høyeste DON-verdien som vi har påvist 4400 µg/kg. Gjennomsnittet...

Årsstatistikk 2008/2009

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både interessant og nyttig. På forespørsel bidrar vi gjerne med mer detaljerte opplysninger, og mottar gjerne synspunkter på statistikkens form og innhold. Les rapporten

Såkornkvaliteten 2009

Analyseresultatene av årets avling viser at såkornet fra Trøndelag jevnt over holder god kvalitet. I Sør-Norge er mye av såkornet sterkt smittet av Fusarium som gir dårlig spireevne. Utfordringen med dette er størst i havre. Les rapport

Årsstatistikk 2007/2008

Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Vi håper at dere finner årsstatistikken interessant, og at dere tar kontakt hvis dere trenger ytterligere opplysninger om egne analyser eller har forslag til forbedringer...