Author Archives: kimen

Kvalitetsproblemer i høsthvete (september 2008)

Etter en hektisk periode med hurtiganalyser av høsthveteprøver, har vi nå et bedre grunnlag til å si hvordan årets såkornkvalitet er. Mange av prøvene er mer eller mindre grodde, særlig av sortene Magnifik og Mjølner. En del har vært mekanisk skadet på grunn av for hard tresking, og noen prøver...

Kvalitetsproblemer i høsthvete (august 2008)

Det meste av høsthveten har lenge vært klar for tresking, men mye nedbør har forsinket innhøstingen. Etter noen dager med oppholdsvær har vi nå fått inn de første såkornprøvene til analyse. De viser at groing og mekanisk skade har ødelagt spireevnen i mange partier. Les mer

Årsstatistikk 2006/2007

Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Vi håper at dere finner årsstatistikken interessant, og at dere tar kontakt hvis dere trenger ytterligere opplysninger om egne analyser eller har forslag til forbedringer...

Mykotoksinanalyser

Kimen Såvarelaboratoriet AS kan nå tilby både Fusarium graminearum-, mykotoksin-, og middanalyser. De to siste analysene vil først og fremst være et tilbud til de av våre kunder som sender inn prøver av fôrhavre og annet helt fôrkorn til floghavreanalyse. Fusarium graminearum-analyse Som en følge av de problemene en har...

Årsstatistikk 2005/2006

Kimen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Vi håper at dere finner årsstatistikken interessant, og at dere tar kontakt hvis dere trenger ytterligere opplysninger om egne analyser eller har forslag til forbedringer...

Spiretregt såkorn

Kornsortene våre er i utgangspunktet mer eller mindre spiretrege. Ved foredling av nye sorter, er det viktig å få med en del spiretreghet for å unngå problemer med aksgroing. Spiretreghet er spesielt viktig i vanskelige høster med mye legde. Hvilke konsekvenser får dette i praktisk dyrking? Hvor stor fare er...

Såkornkvaliteten 2005

Analyser av årets såkorn viser store variasjoner i både spireevne og soppsmitte. På grunn av mye regn i tiden før tresking, er det kraftig spiretreghet i det meste av såkornet fra Trøndelag. Les rapporten

Bruk av eget såkorn

Ikke så sjelden får vi i Kimen Såvarelaboratoriet AS henvendelse fra bønder som ønsker å bruke eget såkorn. De lurer på hvordan spireevnen og sjukdomssmitten er for den sorten de har tenkt å bruke. Ut fra de opplysningene vi gir, tar de en avgjørelse på om de skal levere korn...

Årsstatistikk 2004/2005

imen Såvarelaboratoriet AS har utarbeidet årsstatistikken som gir en oversikt over laboratoriets prøveinngang og utførte analyser i sesongen 1. juli 2004 til 30. juni 2005. Sammenlignet med tidligere år har vi valgt å forenkle noen av tabellene. En vil dermed ikke kunne sammenligne alt av tallmaterialet med tidligere rapporter om...