Siste saker

Såkornkvaliteten 2018 – oppdatert per 3.12

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger. Spireanalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubeisa til...

Såkornkvaliteten 2015 kommentar

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en del prøver av årets såkorn. Analysene viser at kvaliteten er varierende men stort sett bra. Mange partier er svært spiretrege, både i Sør-Norge og i Trøndelag. Det er moderat soppsmitte i de fleste partier, bortsett fra i Trøndelag der det er mye smitte...

Såkornkvaliteten 2014

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en del prøver av årets såkorn. Analysene viser at kvaliteten stort sett er svært bra, både i Sør-Norge og Trøndelag. For de fleste partier av alle kornartene er spireevna høy. Enkelte sorter av bygg er sterkt smitta av bygg- brunflekk, men ellers er det...

Årsstatistikk for 2013/2014

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både interessant og nyttig. På forespørsel bidrar vi gjerne med mer detaljerte opplysninger, og mottar gjerne synspunkter på statistikkens form og innhold. Les rapporten

Skjema for planter til floghavrebestemmelse

Retningslinjer for innsending av planter til floghavrediagnostisering. Hensikten med retningslinjene er å sikre best muligkvalitet på prøvene som skal diagnostiseres. 1. Send bare risler − Vi trenger bare risler til analysene. − Kutt planter og eventuelle sideskudd like under øverste leddknute. − Unngå røtter og jord som forurenser prøven og...

Såkornkvaliteten 2013

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både interessant og nyttig. På forespørsel bidrar vi gjerne med mer detaljerte opplysninger, og mottar gjerne synspunkter på statistikkens form og innhold. Les rapporten