Siste saker

Såkornkvaliteten i Sør-Norge 2013

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en del prøver av årets såkorn. Analysene viser at kvaliteten i Sør-Norge er stort sett svært bra med vesentlig bedre spireevne enn det vi har hatt de siste årene. Hovedårsaken til dette er lite smitte av Fusarium. Spireevna i bygg fra Trøndelag er også...

Ny Daglig leder i Kimen

Ny daglig leder i Kimen Såvarelaboratoriet AS Styret i Kimen Såvarelaboratoriet AS har ansatt Birgitte Henriksen som ny daglig leder i bedriften fra 1. januar 2013. Hun overtar stilling en etter Barbro Isaksen som har vært konstituert daglig leder siden juni 2011. Birgitte er 47 år, og kommer fra stilling...

Såkornkvaliteten 2012

Oppdatert pr. 13. november Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert så mange prøver av årets såkorn at vi har fått et godt bilde av kvaliteten. Hovedinntrykket er mye Fusarium-smitte i Sør-Norge som skaper store spiringsproblemer i havre. Analysene av bygg og vårhvete viser at prøvebeising har hatt god effekt i...

Årsstatistikk for 2011/2012

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både interessant og nyttig. På forespørsel bidrar vi gjerne med mer detaljerte opplysninger, og mottar gjerne synspunkter på statistikkens form og innhold. Les rapporten

Såkornkvaliteten per 20. oktober 2011

Siden den første rapporten ble utarbeidet for en måned siden, er det analysert mange prøver av årets såkorn. Vi har derfor nå et bedre grunnlag til å vurdere såkornkvaliteten. Les mer…

Kimens Årsstatistikk 2010/2011

Kimen Såvarelaboratoriet sin årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni. Vi håper statistikken er både interessant og nyttig. På forespørsel bidrar vi gjerne med mer detaljerte opplysninger, og mottar gjerne synspunkter på statistikkens form og innhold. Les rapporten

Usikkerhet om såkornsituasjonen til våren

Til nå er det analysert altfor få prøver til å si noe sikkert om årets såkornkvalitet. Det første som ble tresket før regnet satte inn for fullt, har nok greid seg bra og har god kvalitet. Men det som ble stående ute i regnværet, har trolig en mer tvilsom kvalitet....

Ny daglig leder 1. juni 2011

Styret i Kimen Såvarelaboratoriet AS har konstituert Barbro Isaksen som ny daglig leder i bedriften fra 1. juni 2011. Hun etterfølger Ståhle Bakstad som begynner i ny stilling ved Hallingdal Trepellets. Barbro Isaksen er 42 år og har vært ansatt i Kimen Såvarelaboratoriet AS siden 2001. Hun er utdannet bioingeniør...

Ny analyse av lagringsevne i timotei

I prosjektet SAFE-SEED vurderte Bioforsk Øst Landvik ulike spirekrafttester for å skille frøpartier av timotei og rødkløver med god og dårlig lagringsevne. Til timotei ble det anbefalt å bruke den forenkla spireindekstesten. Kimen har prøvd ut metoden og kan ta imot prøver til analyse. Les rapport