Få raskt svar på såkornkvaliteten

Trenger du raskt svar på hvor godt såkornet spirer? Velg en såkalt tetrazoliumanalyse. Dette er en hurtiganalyse som gir deg svar 2-3 dager etter prøven er levert Kimen såvarelaboratorium i Ås. – Det er midlertidig viktig å understreke at metoden kun gir svar på spireevnen og ikke om kornet er befengt med sykdommer og har beisebehov, sier daglig leder i Kimen Kjetil Randem.

Av og til er det behov for rask avklaring på om kornet egner seg brukt til såkorn. Et eksempel på dette er når høstkorn av årets avling skal benyttes til såkorn samme høsten. Tetrazolium er en metode der kornet legges i bløt og åpnes (skjæres opp). Kornets kime blir deretter analysert gjennom mikroskop. – Erfaringer viser at resultatet tilsvarer spireprosenten som om kornet skulle være beiset, men sier ikke noe om spiretreghet eller sykdom, understreker Randem.

Flere plantesjukdommer (fusarioser, byggbrunflekk, hveteaksprikk, snømugg, sot mfl.) kan overføres med såkornet og forårsake betydelige skader som vil redusere både mengde og kvalitet på avlinga. Det er derfor svært viktig å få klarlagt såkornets «helsestatus» og gjøre tiltak om nødvendig. Anbefalingen er derfor at det gjennomføres en sykdomsanalyse i tillegg til tetrazolium. Alternativt velge en ordinær spireanalyse (veiledningsanalyse). Begge metodene vil avdekke behov for om kornet har beisebehov eller ikke. Hovedforskjellen er at tetrazolium + sykdomsanalyse gjennomføres raskere, og en kan få et svar i løpet av 7-8 dager. – Er det ikke tid til å gjennomføre en sykdomsanalyse, er den generelle anbefalingen at høstkornet beises, sier Randem.

En ordinær veiledningsanalyse (tradisjonell spire-/sunnhetsanalyse) har en prosess som tar minimum 11 dager. Av hensyn til stort tilfang av prøver som skal analyseres i sesongen, har Kimen innført et system der en kan merke prøveposen for raskere analysesvar. Normalt tar det ca. 3 uker å få svar på en veiledningsprøve, sier Randem. Les mer om dette på kimen.no/prisliste.

Vær nøye med prøveuttaket

For å få gode analyseresultater er det svært viktig at prøven som sendes Kimen er representativ for hele partiet som skal analyseres. Ta ut flere mindre prøver fra hele kornpartiet og bland godt i ei bøtte. Fyll opp en prøvepose fra Kimen (bruk aldri plastpose) og send inn. Prøveposer bestilles ved å sende en epost til: savarekont@kimen.no. For å slippe sommel i posten, oppgi en epostadresse så sendes resultatene raskt og effektivt.

Er du tvil bruk sertifisert såkorn

For å oppnå gode avlinger med høy kvalitet er det viktig for alle planteprodusenter å ha tilgang til friskt, sunt og rent såkorn som er til å stole på. Den norske sertifiseringsordningen bidrar til god kvalitetssikring i alle ledd, og profesjonelle aktører sørger for sikker og trygg håndtering og levering. Sertifisert såvare har vært igjennom en omfattende kontroll med blant annet egne kontraktsdyrkere, profesjonelle vekstkontrollører, tørking/rensing, autoriserte prøvetakere, analyser for renhet, sunnhet og spiring, samt rutiner for pakking, merking og lagring. I tillegg bidrar ordningen til finansiering av foredling og oppformering av nye kornsorter. – Er en i tvil om eget såkorn holder mål er vår klare oppfordring at en kjøper sertifisert vare, sier Kjetil Randem i Kimen såvarelaboratorium.