|

Årsstatistikk for 2020/2021

Kimen Såvarelaboratoriets årsstatistikk gir en oversikt over prøveinngang og utførte analyser i sesongen – fra 1. juli til 30. juni.

Gode kornavlinger med bra kvalitet førte til større behov for analyser av sertifiseringsprøver enn normalt og Kimen mottok slike prøver helt til juni måned.  

Tallene for sesongen 2020/21 viser et prøveantall på rundt 10 900. Det er litt høyere enn de to forgående sesongene, men noe lavere enn gjennomsnittet de fem siste sesongene. Samlet antall prøver fra såvareforretningene (Felleskjøpet, Strand m.fl.) har i sum vært på omtrent samme nivå som tidligere sesonger. Det er særlig antall prøver av fôr til villfugler for analyse av uønska arter og prøver fra forskningsinstitusjoner om har gått ned de siste årene.

Kimen har et utstrakt samarbeid med Mattilsynet og utfører flere oppgaver på vegne av myndighetene. Blant annet utfører Kimen renhetsanalyser av fôr til dyr og villfugler som skal omsettes i Norge. Vi ser i første rekke etter floghavre, hamp og ambrosia.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker utfyllende opplysninger.

Last ned rapporten her.

https://www.kimen.no/wp-content/uploads/Arsstatistikk_2020_21.pdf