Kimen Online

Byggkorn
Byggkorn

NB Dersom du opplever at arkfanene i Kimen Online ikke fungerer, kan følgende oppskrift forsøkes: KimenOnline_kompabilitet

Kimen Online gir såvarefirmaer, møller og leierenserier tilgang til analyseresultater via internett. Tjenesten er ikke tilpasset bruk utover dette.

Tjenesten krever brukernavn og passord, som aktuelle firma kan få ved å henvende seg til savarekont@kimen.no