Kimen på jordet

Alt såkorn i Norge må igjennom flere kontroll- og kvalitetstester før det kan selges til bøndene. Kimen såvarelaboratoriet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet og såvarebransjen en rekke analyser og kvalitetstester av korn og frø. Kvalitetskontrollen foregår også i praktisk dyrking som her ute på Søråsjordet i Ås.

Mattilsynet og Kimen samarbeider om Kontrollfeltet på Søråsjordet i Ås. Her er Pia Borg fra Mattilsynet (foran traktoren) og Kristine Rogstad fra Kimen (på såmaskinen) i full sving med å så kontrollruter med grasfrø.

Pia Borg fra Mattilsynet og Kristine Rogstad på såmaskinen. Foto: Marianne Johansen Myrbråten

Det er Mattilsynet som forvalter lovverket (såvareforskriften) knyttet til sertifisering av såkorn i Norge. For sertifisert såvare (vare som er godkjent for kommersiell omsetning) utfører Mattilsynet kontrolldyrking for å sjekke sortsekthet, sortsrenhet og angrep av frøoverførte sykdommer.

Kimen bidrar på oppdrag fra Mattilsynet i kontrolldyrkingen av ulike arter/sorter i felt. Dette omfatter alt fra merking av feltet, såing, spiretelling, ugrasluking, sortsbestemmelse og kontroll av sykdommer og innblanding. Våronna startet gjerne opp i slutten av april med jordarbeiding og klargjøring for såing. Korn, gras, erter og bønner blir i Kimens laboratoriet omhyggelig veid opp og pakket før det tas med på jordet og sås ut i kontrollruter. Kornet sås i ruter â 11 m2. Grasfrø i 5,5 m2. Arbeidet pågår gjennom hele sommeren og avsluttes på høsten når plantene er ferdig utvokst. Til slutt blir kornet tresket av gårdsbruket på NMBU.

Bildet viser kontrollruter med ulike grasarter på Søråsjordet i Ås.

Kontrollruter med ulike grasarter på Søråsjordet i Ås. Foto: Marianne Johansen Myrbråten