Kimen på plass i nye lokaler

Kimen såvarelaboratoriet har i mer enn 20 år vært lokalisert i Moerveien 12 i Ås. Bedriften har nå flyttet inn i nye lokaler i Glynitveien 30 i Ski, Nordre Follo kommune.

Etter 3-4 uker med hektisk flytteaktivitet er alt av utstyr og installasjoner rigget i Glynitveien 30 i Ski. – Vi jobber nå for fullt med testing av utstyr og organisering av arbeidsrutiner og er i god rute til ny sesong når treskinga tar til i august, sier daglig leder i Kimen såvarelaboratoriet, Kjetil Randem. Han ønsker alle kunder, samarbeidspartnere og andre hjertelig velkommen til de nye lokalene.

Etter at Mattilsynet solgte bygningen i Moerveien i 2019, og ny eier skal utvikle eiendommen, har Kimen vært på jakt etter nye lokaler. – Vi hadde i utgangspunktet et ønske om fortsatt å være lokalisert i Ås, men det viste seg vanskelig å finne egnede lokaler. Men Ski er et godt alternativ og vi er meget fornøyde med hvordan de nye lokalene i Glynitveien 30 framstår i dag, sier Randem.

Nye og moderne lokaler gir rom for bedre og mer rasjonelle løsninger i den daglige drifta.      – I Moerveien disponerte bedriften i underkant av 1000 m² fordelt på 3 etasjer. I Glynitveien er alt på ett plan i første etasje og arealet redusert til 720 m². Vi skal opprettholde samme aktiviteten på 25 % mindre areal, sier Randem. 

Kimen såvarelaboratoriet med sine 20 ansatte produserer i overkant av 25 000 analyser av såkorn og frø hver år. Selskapets største kunder er Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn, men analyserer også en hel del prøver for bønder, forskningsinstitusjoner og Mattilsynet. – Vår viktigste oppgave handler først og fremst om kvalitetssikring av norsk mat- og fôrproduksjon. For å oppnå gode avlinger med høy kvalitet er det helt avgjørende for alle planteprodusenter å ha tilgang til friskt, sunt og rent såkorn, sier Randem.

Kimen såvarelaboratoriet er den eneste aktøren i Norge som er godkjent for å gjennomføre analyser av såvare som skal sertifiseres for salg. Den norske sertifiseringsordningen bidrar til god kvalitetssikring i hele verdikjeden for både produksjon og salg av såvarer. Sertifisert såvare har vært igjennom en omfattende kvalitetskontroll med blant annet egne kontraktsdyrkere, profesjonelle vekstkontrollører, tørking/rensing/ beising/pakking på egnede anlegg, autoriserte prøvetakere, samt analyser for renhet, sunnhet og spiring. – Alle såvarer som omsettes i Norge skal være sertifisert før det leveres til bønder over hele landet, sier Kjetil Randem, daglig leder i Kimen såvarelaboratoriet.