Kimen såvarelaboratoriet AS flytter til Ski

I begynnelsen av juni flytter Kimen såvarelaboratoriet AS til nye lokaler i Glynitveien 30, Nordre Follo Kommune.  Lokalene befinner seg rett utenfor sentrum i Ski, på Drømtorp.

Kimen er i dag lokalisert i Moerveien 12 i Ås og har hatt tilhold der siden 2000. Kimen har leid lokaler av Mattilsynet som har vært eier av eiendommen. Moerveien 12 er nå solgt og ny eier overtar bygget 1. mai i år. – Vi har ikke hatt noe ønske om å flytte fra Moerveien, men i og med ny eier skal utvikle eiendommen, har vi måttet se oss om etter et annet sted å være, sier daglig leder i Kimen såvarelaboratoriet, Kjetil Randem.

Kimen såvarelaboratoriet har 20 ansatte og gjennomfører om lag 25 000 analyser av såkorn og frø hvert år. Laboratoriet har mye forskjellig utstyr og infrastruktur som skal flyttes, rigges og testes i nye lokaler. – For å få gjennomført flyttingen på en rasjonell og effektiv måte, vil laboratoriet være stengt i ca. 14 dager i begynnelsen av juni, sier Randem.

Viktig informasjon til våre kunder! Prøver av såkorn, som skal være ferdig analysert i juni, må være oss i hende innen 10. mai.

De nye lokalene skal stå klare for overtakelse 1. juni, dersom alt går som planlagt. – Det planlegges flytting fra og med 1. juni, men i disse koronatider må det tas høyde for at ting kan bli forsinket. Vi har derfor forlenget leieforholdet med den nye eieren i Moerveien 12 til ut juli, sier Randem.

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere velkommen til Glynitveien 30 om noen måneder!