Siste saker

Kimen Såvarelaboratoriet flytter i juni – frister for innsending av prøver.

Analyseaktiviteten er stengt i uke 24, 25 og 26. Prøver man vil ha svar på før sommeren må derfor være ferdig analysert i løpet av mai.

Innleveringsfrister:

  • Gras med lang spiretid (rapp, rødsvingel og kvein):        29. april
  • Småfrø med kortere spiretid (Timotei/kløver):                7. mai
  • Korn:                                                                                10. mai