Kvalitetsproblemer i høsthvete (september 2008)

Etter en hektisk periode med hurtiganalyser av høsthveteprøver, har vi nå et bedre grunnlag til å si hvordan årets såkornkvalitet er. Mange av prøvene er mer eller mindre grodde, særlig av sortene Magnifik og Mjølner. En del har vært mekanisk skadet på grunn av for hard tresking, og noen prøver har blitt tørket ved for høg temperatur, slik at spireevnen er redusert. Men det er også mange partier med god såkornkvalitet, særlig av sorten Olivin.

Les mer