Kvalitetsproblemer i høsthvete (august 2008)

Det meste av høsthveten har lenge vært klar for tresking, men mye nedbør har forsinket innhøstingen. Etter noen dager med oppholdsvær har vi nå fått inn de første såkornprøvene til analyse. De viser at groing og mekanisk skade har ødelagt spireevnen i mange partier.

Les mer