Mykotoksinanalyser

Kimen Såvarelaboratoriet AS kan nå tilby både Fusarium graminearum-, mykotoksin-, og middanalyser. De to siste analysene vil først og fremst være et tilbud til de av våre kunder som sender inn prøver av fôrhavre og annet helt fôrkorn til floghavreanalyse.

Fusarium graminearum-analyse

Som en følge av de problemene en har hatt med Fusarium de siste årene, kan vi nå tilby en ny analyse med tanke på smitte av Fusarium graminearum (skader spireevnen til såkornet og produserer mykotoksiner). Såkorn som er smittet av denne soppen, vil selv etter beising med et effektivt beisemiddel, ikke få forbedret spireevnen. Årsaken til dette er at kimen allerede er ødelagt av soppen. Ved å legge inn denne analysen som en del av veiledningsanalysen, vil en kunne spare seg for mye ekstra arbeid og tvil om hvorvidt en kan bruke kornet til såkorn eller ikke. Vår anbefaling er at korn som er infisert med Fusarium graminearum, ikke bør brukes som såkorn!

Mykotoksinanalyser

Mykotoksiner i korn er blitt svært aktuelt de siste årene. Kimen Såvarelaboratoriet AS kan fra denne sesongen tilby en hurtiganalyse av mykotoksinene DON og T-2. Analysene utføres på såkorn, fôrhavre eller annet fôrkorn. I løpet av to døgn er svaret klart. Hvis en ønsker en mer komplett analysepakke for mykotoksiner, har Kimen Såvarelaboratoriet AS inngått avtale med Veterinærinstituttet om dette. Analysen gir informasjon om partiets innhold av følgende toksiner: 1. Gruppe A trichothecener (HT-2 og T-2) 2. Gruppe B trichothecener (DON og NIV)

Middanalyse

Dette er en nyutviklet analyse som vi kan tilby i tillegg til den obligatoriske floghavreanalysen i fôrkorn. Ved bruk av mikroskopi kan vi påvise døde eller levende midd eller middekskrementer som måtte finnes i disse partiene. Hvis kornpartier er infisert av midd, kan det skape store problemer i fôrproduksjonen.

For mer informasjon om priser og responstider på disse analysene, vennligst ta kontakt med vår fagsjef Eivind Meen på telefon 64 97 06 66.

Av Ståhle Bakstad August 2007