Ny analyse av lagringsevne i timotei

I prosjektet SAFE-SEED vurderte Bioforsk Øst Landvik ulike spirekrafttester for å skille frøpartier av timotei og rødkløver med god og dårlig lagringsevne. Til timotei ble det anbefalt å bruke den forenkla spireindekstesten. Kimen har prøvd ut metoden og kan ta imot prøver til analyse.

Les rapport