Om Kimen

Spiring av korn i fuktige papirruller
Spiring av korn i fuktige papirruller

Kimen Såvarelaboratoriet AS ble etablert 1. juli 2004. Tidligere ble oppgavene våre ivaretatt av Frøkontrollen som var en del av Landbrukstilsynet, senere Mattilsynet.

Vi er norsk kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.

Hovedoppgavene våre:
– Utføre laboratorieanalyser av såvarer
– Utføre laboratorieanalyser av helt korn til fôr («floghavreanalyser»)
– Diagnose av floghavreplanter
– Gi veiledning og opplæring i såvarespørsmål
– Være kompetansesenter for Mattilsynet i såvarespørsmål
– Delta i utvikling av analysemetodikk

Vi har som mål å gi kundene raske og sikre analyser og tjenester, med fokus på kvalitet og service.

Organisasjon
Vi er et aksjeselskap eid av Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %), Felleskjøpet Agri (34 %) og Strand Unikorn AS (15 %).

Vi har 20 ansatte (ca. 16 årsverk). Kjetil Randem er daglig leder.

Virksomheten har tre fagområder: Renhet, spiring og sunnhet. Eivind Meen er fagsjef.

Styret i Kimen består av:
Kåre Oskar Larsen, styreleder, Staten ved Landbruks- og matdepartementet
Birgitte Henriksen, Staten ved Landbruks- og matdepartementet
Arnfinn Sjøseth, Felleskjøpet Agri
Jon Atle Repstad, Felleskjøpet Agri
Jostein Fjeld, Strand Unikorn AS
Henriette L. Røed, ansattes representant

Personvernerklæring