Prisliste

Spirer av korn på filtrerpapir
Spirer av korn på filtrerpapir

Nye priser fra 1. september, ny prisliste blir lagt ut de nærmeste dagene.

Prisliste 01.09.2022 korrigert 17.10.22.

Det tas forbehold om mulige trykkfeil og endringer i analyseutvalg. Analyseoppdrag som fører til merarbeid, blir belastet med et pristillegg basert på anvendt tid.

Etter kundens ønske kan vi gjennomføre analyser som hasteanalyser (se prisliste). Hvor raskt vi kan utføre en analyse avhenger av analysemetoden.