Rapport om såkornkvaliteten pr 9. desember 2011

I høst har det kommet inn svært mange kornprøver til analyse. Dette har sammenheng med mangelen på såkorn og oppfordring til bøndene om å undersøke om de kan bruke såkorn av egen avling.

Les rapport