|

Såkornkvalitet 2023 – Foreløpige tall pr. 29.09.23

Det er mange som etterlyser informasjon om årets såkornkvalitet. Innhøsting og innsending av prøve har vært uvanlig sent i 2023. Tallgrunnlaget er derfor betydelig lavere enn det pleier å være på denne tiden, og resultatene som nå foreligger er svært foreløpige. Det er hittil ikke resultater fra Trøndelag

Spireanalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubehandla korn til beisa korn gis det en vurdering om kornet bør behandles mot sopp. Spireevne er summen av normale spirer og friske, uspirte korn.

Noen innsendte prøver har uvanlig lav spireevne, mens andre har moderat til høy spireevne.

Testing av såkornet et derfor minst like viktig nå, som i tidligere år.

  • Ubehandla bygg har relativt lav spireevne (82%) og spiretregheten er betydelig (13%). For prøvebeiset bygg er spireevnene en del høyere (87%). Fusarium-nivået er relativt høyt og andelen prøver som anbefales beises er 73%. Byggbrunflekk er det derimot svært lite av
  • Spireevnen til have er lavere enn de tre siste årene, men gjennomsnittlig spireevne for behandla korn er likevel over 90%. Smitten av fusarium og havrebrunflekk er på et moderat nivå sammenlignet med de tre siste årene 
  • Hvete har lavere spireevne enn de siste 3 årene og andelen prøver anbefalt behandlet er foreløpig på 95%. Med behandling er spireevnen over 93%.

Såkornkvaliteten 2023. Foreløpige tall 29.09.23

Såkornkvaliteten 2023. Foreløpige tall 29.09.23. Tabeller