Såkornkvalitet 2023 – Foreløpige tall pr. desember 2023

Kvaliteten av analyserte kornprøver fra Sør-Norge er betydelig dårligere i 2023 enn normalt. Det er lav spireevne, særlig for bygg og havre, og spiretregheten er betydelig. Kvaliteten i Trøndelag er i større grad som andre år.

Spireanalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubehandla korn til beisa korn gis det en vurdering om kornet bør behandles mot sopp. Spireevne er summer av normale spirer og friske uspirte korn.

Bygg, Sør-Norge: Betydelig spiretreghet. Gjennomsnittlig spireevne er lavere enn vanlig, og en høyere andel har spireevne under 85%, som normalt er kravet til spireevne for offentlig sertifisert såvare godkjent for kommersiell omsetning (se Forskrift om Såvare).

Havre, Sør-Norge: Spireevnen i havre er 84% i ubehandlet prøve og 88% for prøvebeiset såvare. Dette er på nivå med 2019, som også var et år med lav spireevne i havre.

Vårhvete, Sør-Norge: Spireevne til ubehandlet vårhvete (85%) er lav, men bedres betydelig ved prøvebeising (92%). Om lag 94% av prøvene har fått anbefaling om behandling mot sopp.

Bygg, Midt-Norge:Spireevnen til bygg fra Midt-Norge (Trøndelag) er omtrent som de siste tre årene.

Havre, Midt-Norge:Spireevnen til havre er 83 % for ubehandlet og 85% for prøvebeiset korn. Det er mindre spiretreghet i havre enn det vært de siste tre årene.

Såkornkvaliteten oppsummering Foreløpige tall Desember 2023

Såkornkvaliteten Tabeller Foreløpige tall Desember 2023

Såkornkvaliteten Figurer Foreløpige tall Sør-Norge Desember 2023