Såkornkvalitet foreløpige tall pr.02.12.22

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger. Spireanalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubehandla korn til beisa korn gis det en vurdering om kornet bør behandles mot sopp. Spireevne er summer av normale spirer og friske uspirte korn.

Ubehandla vårhvete har i 2022 høyere spireevne enn i 2021. For  prøvebeiset er spireevnen de samme (litt over 96%).

Spireevnen til havre i Sør-Norge er høyere enn det den ofte ligger på.

Spireevnen til bygg i Sør-Norge er høyere enn i 2021, og verdiene er for ubehandla bygg og for prøvebeisa bygg er begge over 94% er høyere enn gjennomsnittet de siste 10 årene.

Spireevnen til prøvebeisa bygg i Trøndelag er rundt 94%, og høyere enn i 2021. Men på grunn av høy andel friske uspirte korn i en del partier vil det være partier som man allikevel ikke ønsker å bruke.

Såkornkvalitet foreløpige tall pr 02.12.22.

Såkornkvaliteten 2022 – Oppsummering foreløpige tall pr 02.12.2022.