Såkornkvaliteten 2005

Analyser av årets såkorn viser store variasjoner i både spireevne og soppsmitte. På grunn av mye regn i tiden før tresking, er det kraftig spiretreghet i det meste av såkornet fra Trøndelag.

Les rapporten