Såkornkvaliteten 2009

Analyseresultatene av årets avling viser at såkornet fra Trøndelag jevnt over holder god kvalitet. I Sør-Norge er mye av såkornet sterkt smittet av Fusarium som gir dårlig spireevne. Utfordringen med dette er størst i havre.

Les rapport