Såkornkvaliteten 2010. Oppdatert informasjon

Siden den første rapporten ble utarbeidet for en måned siden, er det analysert ganske mange prøver av årets såkorn. Vi har derfor nå et bedre grunnlag til å vurdere såkornkvaliteten. Hovedinntrykket er fremdeles at kvaliteten i Sør-Norge er noe bedre enn i fjor, men for havre ikke så bra som det tidligere så ut til. Såkorn fra Trøndelag er også i år svært bra.

Les mer…