Siste saker

Såkornkvaliteten 2018 – oppdatert per 3.12

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger. Spireanalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubeisa til beisa korn gis det en vurdering om kornet bør behandles mot sopp. Kornpartiene i 2018 har en større andel små korn, enn vanlig. En del havresorter har hatt slankere korn enn normalt og kornet har vært noe mer arbeidskrevende å håndtere. Videre tekst og tabeller finner du her: Såkornkvaliteten 03.12.2018 (tekst) Tabeller såkornkvalitet   Figurer såkornkvaliteten 2018