Såkornkvaliteten 2021 – foreløpige tall per 24.11

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en stor andel av sesongens veiledningsprøver av såkorn. Dette er prøver sendt inn av gårdbrukere, leierenserier og såvareforretninger. Spireanalysen blir gjort på både ubeisa og prøvebeisa korn, dvs. at kornet blir beisa på laboratoriet. Utfra smittegrad og eventuell forbedring av spireevne fra ubeisa til beisa korn gis det en vurdering om kornet bør behandles mot sopp.

Vårhvete, både ubehandla og prøvebeiset har i 2021 høyere spireevne enn i 2020.  

Spireevnen til havre i Sør-Norge er høyere enn det den ofte ligger på.

Spireevnen til bygg i Sør-Norge er litt høyere enn i 2020. Verdiene er forholdsvis gjennomsnittlig for ubehandla bygg og for prøvebeisa litt lavere enn gjennomsnittet de siste 10 årene.

Spireevnen til bygg i Trøndelag er rundt 92%, og høyere enn i 2020. Dette er likevel litt lave gjennomsnittsverdier for bygg, som ofte ligger høyere. Behovet for behandling mot sopp er med 36% uvanlig lavt.

Spireevnen til havre i Trøndelag med rundt 92% høyere enn det den har vær de siste 5 årene.

Det er generelt moderate til lave verdier av fusarium, for både bygg, havre og vårhvete.

Trøndelag foreløpige tall 24.11.21

Spireevne Sør-Norge Figurer Foreløpige tall 24.11.21.

Fusarium Sør-Norge Figurer Foreløpige tall 24.11.21.

Såkornkvaliteten Sør-Norge foreløpige tall 24.11.21

Såkornkvalitet Sør-Norge Tabeller Foreløpige tall 24.11.21