Såkornkvaliteten i Sør-Norge 2013

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en del prøver av årets såkorn. Analysene viser at kvaliteten i Sør-Norge er stort sett svært bra med vesentlig bedre spireevne enn det vi har hatt de siste årene. Hovedårsaken til dette er lite smitte av Fusarium. Spireevna i bygg fra Trøndelag er også høg, men på grunn av mer smitte av Fusarium, er det stort behov for soppbekjempelse.

Les rapporten