Skal du bruke eget såkorn?

Prøver av tidlig høstet korn innsendt rett etter tresking kan inneholde en betydelig andel friske uspirte korn og ha redusert spiring ved 20 grader. Dersom det ikke haster veldig kan det derfor være fornuftig å vente litt med å sende inn. For høstkorn kan det imidlertid være man må sende inn umiddelbart.

Analysetida for en ordinær veiledningsanalyse (tradisjonell spire-/sunnhetsanalyse) har en prosess som tar ca 12 dager. I tillegg vil det gå litt tid fra en prøve kommer inn til den blir lagt til spiring, spesielt på høsten når det kommer mange prøver. Normalt tar det derfor rundt 3 uker å få svar på en veiledningsprøve.

Dersom du trenger et raskt svar på spireevnen til kornet er tetrazolium-analyse (også kalt hurtiganalyse) et alternativ. Et eksempel på dette er når høstkorn av årets avling skal benyttes til såkorn samme høst. Tetrazolium-analyse er en metode der kornet legges i bløt og snittes med en skalpell. Fargeutvikling i kornets levende celler, dvs. i kimen, blir deretter analysert ved hjelpe av stereomikroskop. Levende vev blir rødt. Erfaring viser at resultatet tilsvarer spireprosenten som om kornet skulle være beiset, men sier ikke noe om spiretreghet eller sykdom. Eventuell tørkeskade eller varmgang kan vises ved denne metoden.

Vær nøye med prøveuttaket

For å få gode analyseresultater er det svært viktig at prøven som sendes Kimen er representativ for hele partiet som skal analyseres (se Uttak og innsending av prøver under fanen Analysetilbud)

Prøveposer

Prøveposer bestilles ved å sende en epost til: savarekont@kimen.no.  På grunn av flytting til nye lokaler kan det hende enkelte fortsatt har prøveposer med ugyldig adresse. Sjekk derfor at du bruker riktig adresse. For å slippe forsinkelser i posten, oppgi en epostadresse så sendes resultatene raskt og effektivt.

Er du tvil bruk sertifisert såkorn

For å oppnå gode avlinger med høy kvalitet er det viktig for alle planteprodusenter å ha tilgang til friskt, sunt og rent såkorn som er til å stole på. Den norske sertifiseringsordningen bidrar til god kvalitetssikring i alle ledd, og profesjonelle aktører sørger for sikker og trygg håndtering og levering. Sertifisert såvare har vært igjennom en omfattende kontroll med blant annet egne kontraktsdyrkere, profesjonelle vekstkontrollører, tørking/rensing, autoriserte prøvetakere, analyser for renhet, sunnhet og spiring, samt rutiner for pakking, merking og lagring. I tillegg bidrar ordningen til finansiering av foredling og oppformering av nye kornsorter som er tilpassa klimaet i Norge. Dette er viktig for norsk landbruk.