Skjema for planter til floghavrebestemmelse

Retningslinjer for innsending av planter til floghavrediagnostisering. Hensikten med retningslinjene er å sikre best muligkvalitet på prøvene som skal diagnostiseres.

1. Send bare risler
− Vi trenger bare risler til analysene.
− Kutt planter og eventuelle sideskudd like under øverste leddknute.
− Unngå røtter og jord som forurenser prøven og vanskeliggjør identifikasjonen.

2. Legg risle + evt. sideskudd i en papirkonvolutt: 1 plante pr. konvolutt.
− Rislene skal være mest mulig intakte, det er av betydning for diagnostiseringen.
− Ikke bruk plastpose. Da kan prøven bli muggen og identifikasjonen vanskelig.

3. Nøyaktig merking av konvolutt og skjema.
− Konvolutter og skjema merkes entydig. Det skal ikkevære grunnlag for tvil om hvilket skjema og hvilken konvolutt som hører sammen.
− Skjema skal utfylles så fullstendig og nøyaktig sommulig.

4. Planter + skjema sendes straks* til:
Kimen Såvarelaboratoriet AS, Postboks 164, 1431 ÅS
* Straks= helst samme dag, og seinest ett døgn etter at funnet er gjort.

Ved å følge retningslinjene legger du forholdene til rette for en sikker og kostnadseffektiv diagnostisering.

Takk for hjelpen!

Kimen Såvarelaboratoriet AS
Birgitte Henriksen