Usikkerhet om såkornsituasjonen til våren

Til nå er det analysert altfor få prøver til å si noe sikkert om årets såkornkvalitet. Det første som ble tresket før regnet satte inn for fullt, har nok greid seg bra og har god kvalitet. Men det som ble stående ute i regnværet, har trolig en mer tvilsom kvalitet. Tresking av korn med høyt vanninnhold fører lett til mekanisk skade, spesielt i hvete. Dette reduserer spireevnen, noe vi har sett flere eksempler på allerede. Tørking med for høy temperatur kan også ødelegge spireevnen. Vi har fått inn en del prøver der kornet har begynt å gro. Hvis det bare har kommet fram noen røtter, kan kornet likevel spire tilfredsstillende. Men hvis skuddet har begynt å strekke seg, vil spireresultatet som oftest bli dårlig.

Etter flere vanskelige år i produksjonen av såkorn, har forretningene nå små lagre. Det er derfor usikkert om det blir nok sertifisert såkorn denne sesongen. Av den grunn kan det være aktuelt å vurdere om en skal bruke eget såkorn. For å fastslå om avlingen egner seg til såkorn, må en få det analysert. Det gjøres av Kimen Såvarelaboratoriet AS.

Send inn en representativ prøve på ca 150 gram og be om analyse for spireevne og sjukdomssmitte. Hvis kvaliteten er tilfredsstillende, får du i tillegg vite om det er nødvendig å beise kornet.